Chuẩn mực

Chuẩn mực

Dụ ngôn về li hôn

Ông bạn li hôn xong đã lâu. Cưới không đám cưới thì li hôn cũng chỉ là tờ giấy. Tờ giấy li hôn của ông bạn, mình vẫn còn giữ ở nhà mình!