Bộ Giáo dục thanh tra quy trình xét chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư

Thông tin từ Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa lập 3 đoàn thanh tra, siết c.h.ặ.t quy trình xét chức danh Giáo sư, Phó Giáo sư năm 2019.

Đoàn thanh tra bao do lãnh đạo Thanh tra Bộ, Cục Nhà giáo và Vụ Đại học làm trưởng đoàn bă’t đầu công tác kiểm tra việc xét chức danh từ ngày 13/8.

Theo Bộ GD&ĐT, việc kiểm tra này sẽ xuyên suốt từ Hội đồng cơ sở đến Hội đồng ngành.

Kiểm tra đợt này, Bộ tập trung vào việc thành lập các hội đồng cơ sở, việc xét tại các hội đồng cơ sở theo đúng tinh thần Quyết định 37/2018 của Thủ tướng Chính phủ về quy định tiêu chuẩn, thủ tục xét công nhận đạt tiêu chuẩn và bổ nhiệm chức danh Giáo sư, Phó giáo sư…