Sau cải cách: Lương giáo viên tiểu học ít nhất là 18,6 triệu đồng!

“Sau cải cách tiền lương thì tiền lương của giáo viên tăng lên vài chục triệu đồng/tháng có đúng hay không? Bao giờ sẽ được tăng lương? Trân trọng cảm ơn!” – Đây là thắc mắc của Cô Tạ Bích Vân (Quảng Bình).

Về vấn đề này, Tin Triệu Hồi xin được giải đáp như sau:

Hiện nay, chưa có văn bản nào quy định chi tiết sau cải cách tiền lương thì mức lương của giáo viên sẽ là bao nhiêu. Tuy nhiên, tại Công văn 3758/BHXH-TT ngày 24/8/2017 của Bảo hiểm xã hội Việt Nam thì đến năm 2048 lương cơ sở sẽ là 10.000.000 đồng/tháng.

Như vậy, mức lương ít nhất khi đó với Giáo viên trung học cao cấp là 40.000.000 đồng/tháng; Giáo viên trung học, Giáo viên tiểu học cao cấp, Giáo viên mầm non cao cấp, Giáo viên trung học cơ sở chính, Giảng viên là 23.400.000 đồng; Giáo viên trung học cơ sở (cấp 2) là 21.000.000 đồng/tháng; Giáo viên tiểu học, Giáo viên mầm non là 18.600.000 đồng/tháng; Giáo viên mầm non chưa đạt chuẩn là 16.500.000 đồng/tháng; Giáo sư- Giảng viên cao cấp là 62.000.000 đồng/tháng; Phó giáo sư- Giảng viên chính là 44.000.000 đồng/tháng.

Mức cao nhất sẽ là 67.800.000 đồng/tháng, xem chi tiết tại File Excel đính kèm bên dưới.

Sau cải cách: Lương giáo viên tiểu học ít nhất là 18,6 triệu đồng!

Ảnh minh họa (Nguồn Internet)

Bảng lương giáo viên, giảng viên sau khi tăng như mức nêu trên