Phật chỉ 3 nghiệp báo khiến hôn nhân tan vỡ cần tránh tuyệt đối

Nhân duyên vợ chồng là do duyên số, có duyên có nợ mới đến được với nhau. Nhưng có những điều người ta làm lại khiến hôn nhân tan vỡ.


Theo đạo Phật, vợ chồng là do duyên số, có mang nghiệp, mang nợ với nhau, chứ không hề tự nhiên mà lấy nhau được. Phần lớn chuyện vợ chồng là do duyên số quyết định. Tuy nhiên, nếu chỉ đổ thừa cho duyên số thì lại không thực tế. Chúng ta luôn phải tìm kiếm, mà trong sự lựa chọn của chúng ta có nghiệp, với yếu tố nhân quả phân phối phía bên trong.

Đạo Phật chủ trương nhân quả và nghiệp báo, với mục đích tìm ra những nguyên nhân hình thành hiểm sâu rồi khắc phục, cải tiến nhân xấu thành nhân tốt rồi chuyển hoá hiểm sâu thành thiện nghiệp để hoàn thiện nhân cách và đời sống của chúng sanh. Do đó, theo Đạo Phật, những xấu số và đổ vỡ trong đời sống hôn nhân không phải là do tuổi tác xung khắc hoặc phạm vào Cô thần, Cô quả. Đó đó chính là kết quả của nghiệp do tự thân một người tạo ra rồi trở lại phân phối, tác động làm tan vỡ đời sống hôn nhân của chính người đó.

Nghiệp là một năng lực được tạo ra do những suy nghĩ, lời nói và hành động có chủ ý. Có nhiều nghiệp được tạo ra trong quá khứ, quyết định một phần tính cách, hình dáng và hoàn cảnh của một cá thể.

Phật chỉ 3 nghiệp báo khiến hôn nhân tan vỡ cần tránh tuyệt đối

Dưới đây là 3 nghiệp báo dễ khiến hôn nhân tan vỡ

1. Tà dâm

Phật giáo dạy rằng “vạn ác dâm đứng đầu”, trong những tội ác thì tội tà dâm là nặng nhất, là nghiệp báo khiến hôn nhân tan vỡ lớn nhất. Đừng nghĩ rằng trước khi kết hôn thì sao cũng được, kết hôn rồi mới gọn gàng, tất cả đều có nhân quả phải gánh. Cũng đừng nghĩ rằng, kết hôn rồi vẫn qua lại với người khác mà đối phương không hay thì không sao, có trời biết đấy. Càng không nên nghĩ, lừa gạt tình cảm của người khác rồi có thể hạnh phúc đến trọn đời.

Phật giáo đề xướng, không tà dâm, không quan hệ phi chính nghĩa, không lươn lẹo dối trá trong chuyện tình cảm, giữ gìn tinh thần trong sáng, thanh sạch và tác phong đàng hoàng.

Phật chỉ 3 nghiệp báo khiến hôn nhân tan vỡ cần tránh tuyệt đối

Đó không chỉ đúng với thuần phong mĩ tục, pháp luật, đạo đức mà còn mang ý nghĩa tâm linh.

2. Bất hiếu

Phật dạy rằng “trăm thiện hiếu vi trước”, trong muôn vàn điều thiện, lấy chứ hiếu làm đầu, và trong muôn vàn điều ác, ác nhất đó chính là bất hiếu. Ngay cả cha mẹ – đáng sinh thành dưỡng dục còn không đối xử tốt thì không thể tốt với ai khác, không thể hòa hợp mà chung sống cùng ai.

Phật chỉ 3 nghiệp báo khiến hôn nhân tan vỡ cần tránh tuyệt đối

Nhân duyên đó chính là một loại phúc báo, nhân duyên tốt là do phúc báo lành, nhân duyên xấu là vì gieo nghiệp ác. Nên hiếu thuận cha mẹ thì tâm ắt rộng rãi, nhân duyên tốt tự dưng sẽ đến.

3. Sát sinh

Sát sinh là ác duyên, kết ác duyên thì sao có thể gặp được nhân duyên tốt đẹp. Kết ác duyên chỉ mất thể gặp oan gia hoặc kẻ thù. Hơn nữa, sát nghiệp rất nặng, đối với các phương diện nhân sinh đều bị .

Phật chỉ 3 nghiệp báo khiến hôn nhân tan vỡ cần tránh tuyệt đối

Chính vì vậy, muốn cầu duyên thì hãy giới sát, bản thân mình không sát sinh và khuyên nhủ người khác không nên sát sinh.

Theo Khỏe và đẹp